Uprawnienia budowlane

O ile pragniemy podnieść własne kwalifikacje w branży budowlanej, to powinniśmy prześledzić egzamin na uprawnienia budowlane. Jest to egzamin organizowany przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. W sytuacji pozytywnego zdania obu części egzaminu otrzymujemy uprawnienia, które wydawane są w postaci decyzji administracyjnej komisji kwalifikacyjnej.

Kto może podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane?
Konkretne wytyczne dotyczące kandydatów, którzy mogą podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane, ustalone są w szczegółowych przepisach prawa budowlanego. Generalnie odnoszą się do tytułu zawodowego kierunkowego, wyższego lub średniego, jak też do praktyki w biznesie budowlanej. Tylko osoby spełniające podane powyżej warunki mogą zapisać się na egzamin. Egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza część to test, natomiast druga część to egzamin ustny zdawany przed komisją. Po pozytywnym zdaniu obu części otrzymujemy uprawnienia budowlane, czyli prawo do wykonywania samodzielnych prac technicznych w określonym zakresie w trakcie prac budowlanych. Zasadniczo uprawnienia w budownictwie dzielą się na 2 podstawowe kategorie, a mianowicie uprawnienia budowlane do projektowania a także uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych. W obrębie tych dwóch dziedzinie charakteryzuje się szereg specjalności, między innymi takich jak specjalność inżynieryjna, konstrukcyjno-budowlana, architektoniczna czy instalacyjna. Jak się zatem okazuje, kandydat ma dość ogromny wybór, o ile chodzi o specjalność, w obrębie której pragnie zdobyć uprawnienia budowlane.

Polecana strona: uprawnienia budowlane.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Uprawnienia budowlane została wyłączona

Comments are closed.